Izvještaj s 24. Simpozija OSI s međunarodnim sudjelovanjem o temi Konvencija UN-a o pravima OSI

21. listopada 2019. prisustvovali smo na sljedećim predavanjima:

– Opći komentar br. 7 Odbora UN za ljudska prava osoba s invaliditetom na članak 4.3 i 33.3 Konvencije o aktivnom uključivanju osoba s invaliditetom u provedbi i procesu praćenja Konvencije. Predavač: Catherine Naughton, Europski forum osoba s invaliditetom

– EU Disability Card – Europska kartica za osobe s invaliditetom, predavač: Saša Mlakar, Ministarstvo rada, obitelji, socijalnih poslova i jednakih mogućnosti Slovenije

– Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030. i osobe s invaliditetom, predavač: Marica Mirić, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske-SOIH

– Digitalno bez prepreka, predavač: Kristina Posavec, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

– Poticajima do održivog zapošljavanja osoba s invaliditetom, predavač: Ana Marinović, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

– Poticanje socijalnog poduzetništva u Gradu Zagrebu, predavač: Romana Galić, Grad Zagreb

– radionica: Reproduktivno zdravlje žena s invaliditetom


Moderatori: Gordana Jurčević, SOIH-Mreža žena s invaliditetom
Manda Knežević, Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara
Branka Mrzić Jagatić, Roditelji u akciji – RODA


22. listopada 2019. prisustvovali smo na sljedećim predavanjima
:

– Zakon o osobnoj asistenciji u Republici Sloveniji, predavač: Borut Sever, Nacionalni savez organizacija osoba s invaliditetom Slovenije

– Usluge osobnih pomagača (osobni asistent, tumač hrvatskog znakovnog jezika, videći pratitelj za slijepe osobe,pomoć u kući) predavač: Zvjezdana Bogdanović, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– Pomoćnik u nastavi i stručni komunikacijski posrednik, predavač: Sanja Horvatić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Sve udruge OSI imale su prilike u raspravama nakon svakog predavanja iznositi svoja mišljenja i prijedloge. Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije iznijela je sljedeće prijedloge:

da se, ako je moguće umjesto stručno komunikacijskog posrednika nagluhoj djeci u najranijoj školskoj dobi omogući kvalitetno slušno pomagalo kako bi ono bilo što samostalnije tijekom školovanja i dalje u životu.

– da se djeci oštećena sluha omogući školovanje u svim usmjerenjima bez ograničenja


– da se umjesto edukacije medicinskog osoblja kako se ophoditi s osobama s invaliditetom na radionicama to implementira u obrazovni sustav (medicinski fakultet, srednja i viša škola)

– da se obrati pažnja prilikom procijene troškova kod primjene Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora na eventualno izbjegavanje prilagodbe za OSI zbog nerazmjernog opterećenja

Izvještaj sastavila: Alma Zulim