Održana individualna savjetovanja u sklupu ITU mehanizma

U okviru projekta „Razvoj i podrška razvoju održivim modelima zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“ u udruzi su se provodila individualna savjetovanja za  naše članove koji sudjeluju u projektu. Oni su svi zajedno pratili početno predavanje, a nakon toga sa svakim se posebno odradilo individualno savjetovanje.

Nastavljaju se projektne aktivnosti gdje će se raditi na umrežavanju s poslodavcima, a članove (sudionike projekta) pripremiti za to .