POZIVAJU se svi članovi Udruge na redovnu Skupštinu Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije koja će se održati dana 07.11. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama UGNIŽ-a, Anticova 5, Pula
 
Dnevni red:
 
1. Otvaranje Skupštine
2. Izvještaj verifikacijske komisije
3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
4. Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2018./2019. godinu
5. Plan rada Udruge i financijski plan udruge za 2020.
6. Razno
7. Prijedlozi i zaključci

Na Skupštini ćemo prezentirati i detalje puta u Ljubljanu (16.11.2019.)
 
Molimo sve članove da se odazovu.