Primjer hrvatske DVORUČNE ABECEDE (Video)

Hrvatska dvoručna abeceda određenim položajima prstiju ruku oponaša velika tiskana slova hrvatske abecede. Ima dugu tradiciju u zajednici gluhih.  Slova dvoručne abecede veća su jer se tvore s obje ruke pa se lakše očitavaju i s veće udaljenosti. Iz tog razloga prevoditelji ju češće koriste na skupovima i konferencijama, ali i gluhe osobe preferiraju ju u komunikaciji. Mjesto izricanja dvoručne abecede je ispred gornje polovice trupa, malo ispod vrata. (Vedrana R. Muhvić, “Manualni oblici komunikacije”, Završni rad, UNIPU, 2015.).

Kod izricanja kratica dvoručnom abecedom, gluhe osobe izgovaraju jedan glas za jedno slovo dok čujuće osobe izgovaraju slogove. Kao primjer možemo navesti HZZO.Čujuća osobe reći će ha-ze-ze-o, dok će gluha osoba reći h-z-z-o.(Tarczay i sur., 2004).