U četvrtak, 10. listopada 2019. godine u Osijeku održan je treći skup „Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu“, koji su zajednički organizirali Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) i Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).

FER i HAKOM predstavili su rad na zajedničkom projektu „Pristupačnog web sjedišta“ kojim se provode aktivnosti i istraživanja vezana za pronalaženje tehnoloških rješenja za razvoj društva s istim mogućnostima za sve.  U protekle dvije godine razvijen je prototip http://usluge.ict-aac.hr/pristupacni-web-2// pristupačnog web sjedišta na kojemu se nalaze informacije o ponudama  telekom operatera za tri skupine krajnjih korisnika: mlade, osobe s invaliditetom te osobe starije životne dobi.

Udruge koje su partneri u projektu (CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb, Hrvatski savez udruga za mlade i studente „SUMSI“, UP2DATE – Centar za istraživanje, edukaciju i  primjenu novih znanja, Športska udruga slijepih, Udruga Rina Mašera Dubrovnik, te UPIT – Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko  branjske županije) su sa svojim korisnicima testirale prototip web sadržaja. 

Skup u Osijeku rezultat je istraživanja i evaluacije krajnjih korisnika na prototipu web pristupačnosti na kojem su predstavnici Udruge OSI imale mogućnost iznijeti svoja iskustva i govoriti o problemima s kojima se suočavali prilikom korištenja web stranice, ali i predlagati rješenja i poboljšanja. Predstavnici Hakoma i Fera uvažavali su sva mišljena i prijedloge.


Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije iznijela je sljedeća mišljenja:

1. Budući da sva tijela javnog sektora moraju prilagoditi internetske stranice do 23. rujna 2020. prema Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Vidi:https://www.zakon.hr/z/1929/Zakon-o-pristupa%C4%8Dnosti-mre%C5%BEnih-stranica-i-programskih-rje%C5%A1enja-za-pokretne-ure%C4%91aje-tijela-javnog-sektora) želimo da sve važnije obavijesti (npr. novi zakoni, odredbe i slično) budu objašnjene putem video zapisa na kojem će komunikacijski prevoditelj osobama oštećena sluha putem znakovnog jezika objasniti novosti i važne vijesti.


2. Svaki video zapis trebao bi biti popraćen i titlovima koji će biti sinkronizirani s govorom osoba na video zapisu.


3. Video svakako bi trebao biti bez dodatnih reklama kako ne bi osobama oštećena sluha odvraćao pozornost.


4. Video zapis bi se trebao u svakom trenutku moći zaustaviti s opcijom premotavanja unatrag ili unaprijed.


5. Predstavnicima teleoperatera jasno smo dali do znanja da  bi trebali razmisliti o kreiranju nove tarife za osobe oštećena sluha kojom bi se osobama oštećena sluha omogućio neograničeni Internet po povoljnoj cijeni. 


6. Smatramo da informacije na prototipu web sadržaja ne sadrži dovoljno informacija.


7. Smatramo da Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora donesenog  8. veljače 2019. godine nije u skladu sa svim smjernicama  Europske direktive o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.  Donositelji Zakona u HR nisu prije sastavljanja istog konzultirali osobe s invaliditetom na koje se odnosi taj zakon.


Vidi:
–          https://www.zakon.hr/z/1929/Zakon-o-pristupa%C4%8Dnosti-mre%C5%BEnih-stranica-i-programskih-rje%C5%A1enja-za-pokretne-ure%C4%91aje-tijela-javnog-sektora 
 
–          https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102&from=HR
 
Suradnja na projektu i istraživanje web pristupačnosti se nastavlja. U tijeku će biti dodatna web testiranja s krajnjim korisnicima.