EDUKATIVNA PLATFORMA ZA UČENJ HZJ

Edukativna platforma služi za jednostavno i zabavno učenje hrvatskog znakovnog jezika i kulture gluhih osoba.

TEČAJ HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA

U sklopu projekta “Unapređenje i poticanje integracije gluhih i nagluhih osoba u društveni život (“Svjetlo na dlanu-komunikacija na nov način- ACI.d.d.)” _ Aktivnost “Edukativna platforma za učenje HZJ“, dvoje gluhih člana Udruge vode tečaj znakovnoga jezika za 30 tak  građana/ki grada Pule. Tečaj ima 5… Read More »TEČAJ HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA

Edukativna platforma za učenje HZJ- VOLONTERI i POLAZNICI TEČAJA HZJ

Gluhim osobama nedostatak sluha smanjuje mogućnost primanja informacija, a nemogućnost ravnopravnog korištenja „materinjeg“ znakovnog jezika stavlja ih u položaj diskriminirane grupacije u široj socijalnoj sredini. Upravo iz tog razloga jedan od temeljnih ciljeva i zadataka UGNIŽ-a jest edukacija ljudi o načinu pristupanja i komunikacije s… Read More »Edukativna platforma za učenje HZJ- VOLONTERI i POLAZNICI TEČAJA HZJ