Edukacija Basic skills

U sklopu edukacija za ranjive skupine projekta Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula
(broj ugovora: UP.02.1.1.12.0062) održana je dana 02.05.2022. prva edukacija – Basic skills 1 u prostorijama Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije.