Edukacija engleskog jezika

Edukacija engleskog jezika za ranjive skupine održana je u našoj udruzi od 09.- 27.05. 2022.godine. Edukacija je održana u sklopu projekta ” Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula ” .