Info dani za udruge u Istri, 2018.

Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije sudjelovala je na Info danima za Udruge u Istri 2018.

Zbog projektnih aktivnosti u sklopu projekta “Unapređenje i poticanje integracije gluhih i nagluhih osoba u društveni život” koje UGNIŽ provodi u 2018. godini imali smo prilike sudjelovati samo na nekoliko radionica od bogatog programa koji je pripremila Zaklada sa partnerima i suradnicima.

Sudjelovali smo na:

1 .  Predavanje: Udruga vs firma

Predavači: Helga Može i Maja Marić, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva.

2. Udruge i gospodarska djelatnost

Predavači: predstavnici Ministarstva financija, Porezne uprave – Područnoga ureda Pazin Doris Antić, viši upravni savjetnik – koordinator za JOPPD i Ana Gašparini, Viši upravni savjetnik za utvrđivanje poreza u doprinosa na dobit i dohodak.

Teme predavanja:

  • Porez na dohodak u neprofitnim organizacijama:  porez na dohodak od nesamostalnog rada iz plaće, porez na dohodak od drugog dohotka, primici koji se mogu isplatiti neoporezivo
  • Porezni status udruga u sustavu poreza na dobit: udruge obveznici poreza na dobit- postupak i kriteriji za donošenje rješenja, načini plaćanja poreza na dobit
  • Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom i Zakonu o porezu na dodanu vrijednost

Sva predavanja koja su bila u sklopu Info dana provjerite na stranicama Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva; http://www.civilnodrustvo-istra.hr/