Predavanje “Prava osoba s invaliditetom”

Dana 12.11.2019. godine u prostorijama Udruge tjelesnih i invalida rada Istre održalo se predavanje na temu „Prava osoba s invaliditetom“. Predavanje je održao gosp. Leke Sokolaj iz Hrvatskog saveza udruga invalida rada.

Osvrnuo se na sljedeća prava OSI:

– Oslobođenje od sudskih pristojbi
– Povlastice kod putovanja željeznicom ili brodom

Sljedeće o čemu se govorilo bilo je Jedinstveno tijelo vještačenja. Osnovano je s konačnim ciljem da jednim rješenjem osoba koja se vještači ostvari različita prava u različitim sustavima. Za to još uvijek nisu ispunjeni svi preduvjeti. Onemogućava se uvid u nalaz i mišljenje vještaka prilikom dostave rješenja od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, čime se krše osnovni temelji općeg upravnog postupka, nadležni zakoni i Ustav.
Najveći dio predavanja bo je posvećen zakonima u pripremi : Zakonu o inkluzivnom dodatku i Zakonu o osobnoj asistenciji.
Zakon o inkluzivnom dodatku treba omogućiti normalno življenje osobama s invaliditetom, traži se da bude u iznosu od 250% proračunske osnovice, a predviđa se da bude donijet za mandata ove vlade.
Zakon o osobnoj asistenciji odnosi se na pomoć osobama s invaliditetom u svakodnevnim aktivnostima. Izvoditelji su udruge osoba s invaliditetom koje prate projekt i za svaku se osobu utvrđuju potrebe za osobnu asistenciju.
Na kraju je spomenuto da država mora financirati udruge osoba s invaliditetom kako bi one mogle kvalitetno izvršavati sve zadaće koje se pred njih postavljaju u osiguranju prava OSI.