ODRŽANO PREDAVANJE U OŠ POREČ

Dana 11.11. 2019. godine, u sklopu projekta “Unapređenje i poticanje integracije gluhih i nagluhih osoba u društveni život” održano je predavanje kojim se učenicima 5ih razreda OŠ Poreč približio život osoba oštećena sluha.

Govorili smo o tome kako treba pravilno pristupiti prema osoba oštećena sluha, kako im se pravilno obratiti, ili kako ih upozoriti na neku opasnost. Učenike smo naučili i dvoručnu znakovnu abecedu. Pred kraj predavanja igrali smo igru “prekid komunikacije” preko koje su učenici mogli osjetiti kako je to ne čuti i ne razumjeti riječi njihova prijatelja.