PREDAVANJE O ZAKONU KOMISIJE ZA VJEŠTAČENJE

Z A P I S N I K
O P R E D A V A N J U
TEMA: VJEŠTAČENJE TJELESNIH OŠTEĆENJA
Predavanje su održali predstavnici :
– Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područni ured u Puli-Pola (skraćeno: HZMO) i
– Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom PU Rijeka-izdvojeno radno mjesto Pula (skraćeno: ZOSI)

Predavači:
HZMO: DENIS LUKEŽ (v.d. Predstojnice Područnog ureda u Puli-Pola)
ANITA SLOKOVIĆ (Načelnica Odjela za rješavanje o pravima u prvom stupnju)
ZOSI: dr. VESNA VRBAN SEVER ( ovlašteni vještak)

INICIJATIVA:
Na inicijativu i poziv Udruge gluhih i nagluhih IŽ, posredstvom Grada Pule Upravnog odjela za društvene djelatnosti gđe ELVIRE KRIZMANIĆ MARJANOVIĆ pročelnice, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Područnog ureda u Puli-Pola gđe. DENIS LUKEŽ v.d. predstojnice, ANITE SLOKOVIĆ načelnice Odjela za rješavanje o pravima u prvom stupnju i Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom PU Rijeka-izdvojeno radno mjesto Pula dr. VESNE VRBAN SEVER vještak
SAŽETAK IZLAGANJA:
Donošenjem Uredbe o metodologijama vještačenja od 1. siječnja 2015. pri vještačenju tjelesnog oštećenja primjenjuje se nova Lista oštećenja organizma – Lista 1- LOO. Nova Lista određuje nove vrste i postotke tjelesnih oštećenja, različite od ranije određenih tjelesnih oštećenja vještačenih prema Zakonu o listi tjelesnih oštećenja koji je prestao važiti 31.12.2014.
Uredba o metodologijama vještačenja ne sadrži prijelazne odredbe koje se odnose na vještačenje tjelesnog oštećenja.
U radu Područnih službi i Ureda HZMO i u radu Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom koji je od 1. siječnja 2015. preuzeo poslove vještačenja za prava iz mirovinskog osiguranja, pri donošenju rješenja o tjelesnom oštećenju i vještačenju tjelesnog oštećenja postupa se na slijedeće načine:
Ovisno o vremenu podnošenja zahtjeva (do 31. prosinca 2014. i nakon 1. siječnja 2015.) i određivanju ukupnog postotka tjelesnog oštećenja u slučaju pogoršanja ranije ocijenjenog tjelesnog oštećenja ili nastupa novog tjelesnog oštećenja, vještačenje će se obavljati:
Primjer 1.
– Zahtjev od 1. siječnja 2015. i dalje
– Prvi zahtjev, nema prethodnih rješenja o tjelesnom oštećenju
– Vještačenje se obavlja nakon 1. siječnja 2015.
Utvrđuje se postojanje TO-a , a ocjenjuje se prema novoj LOO-a
Primjer 2.
– Zahtjev od 1. siječnja 2015. i dalje
– ponovni zahtjev zbog pogoršanja oštećenja
– prethodnim rješenjem utvrđeno je postojanje TO-a
-Vještačenje se obavlja nakon 1. siječnja 2015.
Utvrđuje se da kod osiguranika postoji pogoršanje tjelesnog oštećenja i i utvrđuje novi postotak prema novoj LOO-a
Primjer 3.
– Zahtjev od 1. siječnja 2015. i dalje
– ponovni zahtjev, prethodnim rješenjem utvrđeno je postojanje TO-a, ali nastalo je i novo oštećenje
– Vještačenje se obavlja nakon 1. siječnja 2015.
Ako vještak na temelju pregleda i med. dokumentacije utvrdi da je kod osiguranika nastalo novo tjelesno oštećenje, tada i utvrđuje novi stupanj tjelesnog oštećenja prema novoj LOO-a.
U obrazloženju se navodi da kod prethodno utvrđenih TO-a nije došlo do pogoršanja ranije utvrđenog TO-a, ali postoji i novonastalo tjelesno oštećenje

Istaknuto je :
– Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, Uredbi o metodologijama vještačenja i Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja, vještačenje se provodi uvažavajući stečena prava , te nema pravne osnove da se mijenjaju ranije utvrđena tjelesna oštećenja u postupcima prema novim zahtjevima podnesenim nakon 01.01.2015. neovisno o činjenici što je za ista već ranije ocijenjena tjelesna oštećenja određen različit postotak
– Izuzetak je ako je nastalo pogoršanje nekog od ranije utvrđenih tjelesnih oštećenja ili se utvrđuje novo tjelesno oštećenje.
– Zavod za vještačenje mora se držati predmeta zahtjeva i u postupcima nije ovlašten niti preispitivati ranije ocijenjena tjelesna oštećenja , niti uzrok, niti datum nastanka, NITI „PREVODITI“ ranije utvrđena tjelesna oštećenja na novu Listu – na novi postotak jer je npr. nova Lista u tom dijelu povoljnija.
Kod vještačenja u povodu novog zahtjeva osiguranika može se:
– ocijeniti postoji li kod osiguranika pogoršanje ranije utvrđenog tjelesnog oštećenja
– ocijeniti postoji li novo tjelesno oštećenje
-Ako osiguranik traži obnovu postupka već ocijenjenih tjelesnih oštećenja, tjelesna oštećenja se ponovno utvrđuju. U obnovi postupka primjenjuje se Lista tjelesnih oštećenja iz razdoblja kada je ranije utvrđeno tjelesno oštećenje.

Predavanje je održano dana 25.01.2017. u prostorijama Udruge gluhih i nagluhih IŽ na adresi u Puli, Antikova 5
ZAPOČETO: u 13,00 sati DOVRŠENO : u 15,00 sati
KLASA:
URBROJ: KLASA:
URBROJ:
HZMO PU U PULI-POLA:
DENIS LUKEŽ, dipl.iur.
ANITA SLOKOVIĆ, dipl.iur.
ZOSI:
dr. VESNA VRBAN SEVER