Premostimo tišinu

Projektom Premostimo tišinu- zajednički projekt UGNIŽ i Medicinske škole Pula, želimo unaprijediti socijalnu, zdravstvenu i profesionalnu kvalitetu života osoba s invaliditetom.

Razvijen je u suradnji s Medicinskom školom Pula na temelju spoznaja da učenici, a i nastavnici, ne poznaju kodeks ponašanja u komunikaciji s osobama s invaliditetom. Koriste ustaljene obrasce ponašanja i iskazuju nedovoljno znanje u pristupu prema osobama s invaliditetom što je ne samo neadekvatno, već i opasno u situacijama kada trebaju pružiti liječničku pomoć i njegu OSI.

Rezultati projekta:

  1. Educirano 226 učenika/ca i 10 profesora/ica Medicinske škole Pula za komunikaciju s gluhim i nagluhim osobama
  2. 160 učenika/ca, budućih medicinskih sestara/tehničara koji rade s osobama oštećena sluha u ambulantnim i bolničkim uvjetima, te 10 profesora/ica, educirano o kodeksu ponašanja prema osobama oštećena sluha;
  3. 56 učenika/ca 4. razreda i 10 profesora/ica (usmjerenje medicinskih sestara/tehničara opće njege) educirano o komunikaciji s osobama oštećenog sluha na Hrvatskom znakovnom jeziku,
  4. Educirano 50 osoba s oštećenjem sluha, članova Udruge, o zdravom životu, čestim oboljenjima i načinima prevencije;

 

Projekt je financirala Istarska županija.