Akcijski plan za SUMP Pula

U okviru projekta Klimatski mostovi/Climate Bridges, u organizaciji udruge Zelena Istra i uz podršku Grada Pule, održana je radionica usmjerena prema kreiranju “Akcijskog plana za Strategiju urbane mobilnosti grada Pule”. Događaj je okupio ključne dionike iz različitih sektora, uključujući predstavnike Pula parkinga, Pulaprometa te gradske administracije, kao i članove drugih udruga i organizacija.

Stručnjaci poduzeća Sensum preuzeli su ulogu voditelja radionice te usmjeravali produktivne diskusije na niz ključnih tema:

  • predstavljanje projekta te provedenih mjera i aktivnosti urbane mobilnosti Pule,
  • prijedlog novih mjera urbane mobilnosti,
  • definiranje uloga i dionika,
  • rasprava svih sudionika.

Ovaj događaj predstavlja još jedan korak prema održivijem i prometno osvještenijem gradu Puli. Kroz zajedničke napore i suradnju ključnih aktera, očekuje se da će Akcijski plan za Strategiju urbane mobilnosti pružiti sveobuhvatan okvir za unapređenje prometne situacije, smanjenje ekološkog otiska i poticanje inovacija koje će grad Pulu usmjeriti prema budućnosti s manje prometnih izazova.