Edukacija profesora iz Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Pazin

Udruga gluhih i nagluhih IŽ u sklopu projekta “Tišina je glazba za moje uši” i “Tumač/prevoditelj HZJ- podrška u prevladavanju komunikacijske barijere”, 31.08. 2017. održala je profesorima iz Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, predavanja na teme: “Kako pristupiti prema gluhoj osobi” te “O hrvatskom znakovnom jeziku“.   Cilj edukacije je bilo upoznavanje profesora i školskog osoblja na dolazak učenika oštećena sluha i upoznavanje profesora s novim asistentom tumačem/prevoditeljem hrvatskog znakovnog jezika koji će tijekom cijele školske godine pratiti učenika oštećena sluha. (Asistent je zaposlen preko projekta koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku).

Osim predavanja koje je vodila predsjednica Udruge Svetlana Cukerić, na inicijativu Udruge organiziran je dolazak i sastanak školskog osoblja s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Udruga i Agencija za odgoj i obrazovanje održala su zasebno predavanja s ciljem što boljeg upoznavanja školskog osoblja o problemima marginalizirane skupine društva.

Želimo jednake mogućnosti za sve, bez obzira na vrstu invalidnosti.

Projekt “Tišina je glazba za moje uši” financira  se sredstvima iz proračuna Grada Pazina za 2017. godinu

Projekt “Tumač/prevoditelj HZJ- podrška u prevladavanju komunikacijske barijere” financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

   Slikovni rezultat za ministarstvo za demografiju