Projekt Premostimo tišinu

U skladu sa PLANOM ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE ISTARSKE ŽUPANIJE,

s namjerom što kvalitetnije i sve obuhvatnije zaštite i unaprjeđenja kvalitete života osoba s

invaliditetom, Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije (UGNIŽ) i Medicinska škola

započinju 5.10.2016. tečaj Hrvatskog znakovnog jezika za 80 učenika i 10 profesora

To je druga faza projekta „Premostimo tišinu- zajednički projekt Medicinske škole i UGNIŽ

sa ciljem prevladavanja komunikacijske barijere“ koji je financirana sredstvima Istarske

županije.

Tečaj vode ovlašteni tumači HZJ Lorena Benčić i David Laginja.

Organiziran je u prostorijama Medicinske škole Pula.