TEČAJ HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA

U sklopu projekta “Unapređenje i poticanje integracije gluhih i nagluhih osoba u društveni život (“Svjetlo na dlanu-komunikacija na nov način- ACI.d.d.)” _ AktivnostEdukativna platforma za učenje HZJ“, dvoje gluhih člana Udruge vode tečaj znakovnoga jezika za 30 tak  građana/ki grada Pule. Tečaj ima 5 semestra od kojih svaki traje 2 mjeseca. Polaznici će u 5 semestara naučiti pravilno držanje šaka i ruku, jednoručnu i dvoručnu  znakovnu abecedu te 350 osnovnih znakova koji su dovoljni za osnovnu komunikaciju s osobama oštećena sluha.

Osnovni cilj projekta “Unapređenje i poticanje integracije gluhih i nagluhih osoba u društveni život” je doprinijeti unaprjeđenju socijalne inkluzije gluhih i nagluhih osoba, smanjenju njihove marginalizacije i izoliranosti društva.

Cilj je potaknuti  socijalnu i društvenu osjetljivost za izazove gluhih i nagluhih osoba te pozitivnu percepciju OSI u društvu; posebice potaknuti mlađu populaciju, kako osoba s invaliditetom tako i pripadnika opće populacije mladih, na promišljanje o jednakim mogućnostima, toleranciji i ljudskim pravima osoba s invaliditetom te načinima prevladavanja komunikacijskih barijera.

Projekt financiraju: Istarska županija, Općine Ližnjan i Marčana, Gradovi: Pula, Pazin, Rovinj, Poreč, Buzet, firme: Montraker d.o.o. iz Vrsara i ACI d.d. Marina, Opatija