Tijela Udruge

Glavna tijela Udruge čine:  Skupština kao najviše tijelo Udruge, predsjednik koji zastupa i predstavlja udrugu, te Upravni odbor koji obavlja poslove i zadatke između dviju sjednica i zasjedanja Skupštine, te koji imenuje i razrješava tajnika na temelju javnog natječaja. Tajnik je odgovoran svim tijelima Udruge, a njegova prioritetna funkcija je da skrbi i poduzima mjere za ostvarivanje plana i programa udruge, obavlja stručno administrativne i računsko-financijske poslove, organizira rad i suradnju sa poslovnim suradnicima te pomaže u pisanju raznih programa i projekata za dobrobit i vidljivost Udruge.