Projekti i programi

Projekti i programi Udruge

2019.

 1. Tumač znakovnoga jezika- podrška u prevladavanju komunikacijske barijere“ Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 2.  Unapređenje i poticanje integracije gluhih i nagluhih osoba u društveni život, Istarska županija, Gradovi: Pula, Rovinj, Poreč, Buzet, Pazin, Općine Marčana i Ližnjan, firme; Montraker d.o.o.
 3.  Partneri na projektu: Razvoj pristupačnog weba za osobe s invaliditetom – Projekt suradnje u području digitalnog uključivog društva, Nositelji: Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva,  Udruge, društva i centri koji su uključeni u suradnju: CeDePe, SUMSI, UP2DATE, Športska udruga slijepih Svjetlost, Udruga Rina Mašera Dubrovnik, UPIT
 4.  …. ….

2018. 

 1. Tumač znakovnoga jezika- podrška u prevladavanju komunikacijske barijere“ Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 2. Unapređenje i poticanje integracije gluhih i nagluhih osoba u društveni život, Istarska županije, Gradovi: Pula, Rovinj, Poreč, Buzet, Pazin, Općine Ližnjan i Marčana, firme: Montraker d.o.o. i ACI Marina D.o.o
 3. Program: Međunarodni tjedan gluhih osoba i Međunarodni tjedan znakovnih jezika
 4. Program: Obilježavanje 70 godišnjice postojanja Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije

 2017.

 1. Tumač znakovnoga jezika- podrška u prevladavanju komunikacijske barijere“ Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 2. Unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, financirali gradovi: Pula, Rovinj, Općina Ližnjan i Montraker d.o.o.
 3. Tišina je glazba za moje uši, financirali gradovi: Buzet, Pazin i Općina Brtonigla
 4. Program: Međunarodni tjedan gluhih osoba, 2016.

 2016.

 1. Tumač znakovnog jezika- podrška u prevladavanju komunikacijske barijere“ Ministarstvo socijalne politike i mladih
 2. Premostimo tišinu- zajednički projekt UGNIŽ i Medicinske škole Pula“ – Istarska županija
 3. Multimedijalni prikaz rada Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije od 1948. do 2016. godine“ – projekt koji je financiran od strane: gradova Rovinja, Buzeta i Pazina, te Općine Brtonigla
 4. Program: Međunarodni tjedan gluhih osoba, 2016.

2015.

 1. Tumač znakovnog jezika- podrška u prevladavanju komunikacijske barijere“, Ministarstvo socijalne politike i mladih
 2. Naučimo još jedan jezik, naučimo hrvatski znakovni jezik“, Hrvatska banka za obnovu i razvoj
 3. Osnaživanje gluhih i nagluhih za život u zajednici“, projekt koji je financiran od strane: gradova Pule, Rovinja, Buzeta, Labina, Istarske županije, Općine Brtonigla i Marčana
 4. Program: „Međunarodni tjedan gluhih osoba“, Grad Pula

2013./2014.

 1. Tumač- pomoćnik u nastavi“- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 2. „Osnaživanje gluhih i nagluhih osoba“, Istarska županija, Gradovi: Pula, Rovinj, Buzet, Općine: Ližnjan, Marčana, Kršan (2014.)
 3. „Podizanje kvalitete života gluhih osoba“, Istarska županija, (2013.)

 2011./2012.

 1. Tumač hrvatskog znakovnog jezika- podrška u prevladavanju komunikacijskih barijera gluhim osobama“, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (od 2010.)
 2. Edukacija hrvatskog znakovnog jezika“, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, (2011.)
 3. Jednake mogućnosti- NE privilegije“ , (2011.)
 4. Opismenjivanje kao preduvjet podizanja kvalitete života gluhih osoba“, (2011.)
 5. Gluhi uče – očima, dodirom i emocijama“, Grad Pula, (2012.)