Redovna skupština Udruge

Dana 21. 05. 2015. g. održana je redovna skupština Udruge koju je vodila predsjednica Svetlana Cukerić. Prisusutvovalo je 13 od izabranih 17 delegata.

Glavna točka dnevnog reda bila je usklađivanje statuta sa novim zakonskim propisima te sa statutom HSGN.
Također je prihvaćen izvještaj o radu za prethodnu godinu te financijski plan za slijedeću.

Skupština je prošla u ugodnoj atmosferi, a nakon službenog dijela nastavljeno je druženje s članovima iz Istre uz kavu, piće i kolače.
redovna-skupština-Udruge