Rezultati peticije

UGNIŽ se priključila  potpisivanju PETICIJE ZA PRAVO NA BESPLATNE BATERIJE ZA SLUŠNA POMAGALA ZA SVE OSOBE OŠTEĆENA SLUHA.

24.04.2014.g. smo dobili obavijest od Gđe Asje Barić,članice saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba o organiziranom prikupljanju potpisa  u svim Udrugama gluhih i nagluhih na području Republike Hrvatske.Obavijestili smo javnost putem medija- tako su obavijest o potpisivanju peticije  objavili Radio Pula,Glas Istre,Regional Express.

Osim toga  promovirali smo  peticiju preko naše web-stranice te facebooka.

Također smo od grada zatražili i dobili  na korištenje štand na tržnici i to  od 05.05.-08.05. i

11.05.-15.05. u svrhu prikupljanja potpisa za peticiju.

Na inicijativu predsjednice  S.Cukerić   tiskali smo letke  koji su dijeljeni sugrađanima kako bi ih pobliže upoznali sa ciljevima naše predstavke.

Na štandu su volontirali naši članovi Hajling Stana ,Cukerić Drago,Jelka Motičić, Svetlana Cukerić , Abdulahi Kenan.

Lorena Benčić,  tumač Hrvatskog znakovnog jezika, također je doprinijela da broj prikupljenih potpisa bude veći.

Odaziv građana je bio zadovoljavajući,mnogi su iskazali  zanimanje za problematiku vezanu uz slušna pomagala koja koriste gluhe osobe.

Prikupljeno je  529   potpisa.