ugniz

Potpisivanje partnerskih ugovora projekta „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“

Dana 30.06.2021. potpisani su službeni partnerski ugovori u sklopu projekta „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“ u Općini Marčana koja je i nositelj projekta. Potpisivanju su prisustvovali načelnik Općine Marčana Predrag Pliško, te voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti,… Read More »Potpisivanje partnerskih ugovora projekta „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“

ODRŽANO PREDAVANJE U OŠ POREČ

Dana 11.11. 2019. godine, u sklopu projekta “Unapređenje i poticanje integracije gluhih i nagluhih osoba u društveni život” održano je predavanje kojim se učenicima 5ih razreda OŠ Poreč približio život osoba oštećena sluha. Govorili smo o tome kako treba pravilno pristupiti prema osoba oštećena sluha,… Read More »ODRŽANO PREDAVANJE U OŠ POREČ

17. HAND MADE FESTIVAL

Dana 27.12. 2019. okončan je 17. Hand made festival na kojem smo tijekom tri dana trajanja festivala izložili radove koje su naši članovi izrađivali u sklopu aktivnosti predviđenih projektom „Unapređenje i poticanje gluhih i nagluhih osoba u društveni život“. Na štandu Ugniž-a moglo se pronaći… Read More »17. HAND MADE FESTIVAL

Izvještaj s 24. Simpozija OSI s međunarodnim sudjelovanjem o temi Konvencija UN-a o pravima OSI

21. listopada 2019. prisustvovali smo na sljedećim predavanjima: – Opći komentar br. 7 Odbora UN za ljudska prava osoba s invaliditetom na članak 4.3 i 33.3 Konvencije o aktivnom uključivanju osoba s invaliditetom u provedbi i procesu praćenja Konvencije. Predavač: Catherine Naughton, Europski forum osoba… Read More »Izvještaj s 24. Simpozija OSI s međunarodnim sudjelovanjem o temi Konvencija UN-a o pravima OSI

DRAMSKA RADIONICA

Pod vodstvom Mare Babić, 18. listopada u Udruzi gluhih i nagluhih istarske županije Pula održana je dramska radionica. U opuštenoj i veseloj atmosferi odigrali smo četiri dramske igre: “Predstavljanje”, “Magični stolci”, “Udaljenost” i “Maniri”.

FILM “Upoznajte odrasle Gluhe”

Film „Upoznajte odrasle Gluhe” Međunarodni savez Gluhih lidera (Deaf Leadership International Alliance (DLIA) radi na filmu naziva „Upoznaj odrasle Gluhe” (Meet Deaf Adults) koji će prikazati na Konferenciji za obiteljski usmjerenu ranu intervenciju (FCEI) u Bad Ischlu 2020. godine. Film će prikazati odrasle gluhe osobe iz cijelog svijeta… Read More »FILM “Upoznajte odrasle Gluhe”

Međunarodni tjedan gluhih osoba

Međunarodni tjedan gluhih, svake godine zajednica Gluhih iz cijelog svijeta slavi tijekom posljednjeg punog tjedna u rujnu, u spomen održavanja prvog Svjetskog kongresa WFD-a. Međunarodni tjedan gluhih slavi se provođenjem različitih aktivnosti zajednica Gluhih diljem svijeta. Aktivnosti i događaji pozdravljaju sudjelovanje svih članova zajednica Gluhih,… Read More »Međunarodni tjedan gluhih osoba