NOVOSTI

Studijsko putovanje u Grad Zagreb kao prvi korak ka sudioničkom i društveno uključivom stvaranju Povjerenstva za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju Grada Pule

U srijedu, 06. ožujka održalo se studijsko putovanje u Grad Zagreb na kojem su predstavnici Grada Pule, Istarske županije i civilnog društva pobliže upoznali rad i ulogu Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Zagreba. Studijski posjet bio je edukativnog karaktera, a prethodi budućem inkluzivnom i… Read More »Studijsko putovanje u Grad Zagreb kao prvi korak ka sudioničkom i društveno uključivom stvaranju Povjerenstva za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju Grada Pule

Izložba Forum žena HSGN

U subotu 16.09.2023. u organizaciji Forum žena HSGN otvorena je Druga ženska izložba.”Forum žena HSGN svojim radom želi pridonijeti ženskim pravima, osnaživanju žena i eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama. S ciljem vidljivosti gluhih žena i njihove zajednice u društvu, izložba je otvorena u prostoru… Read More »Izložba Forum žena HSGN

MEĐUNARODNI TJEDAN GLUHIH OSOBA

Danas počinje Međunarodni tjedan gluhih osoba!Međunarodni tjedan gluhih (IWD) inicijativa je Svjetske federacije gluhih (WFD) i prvi je put pokrenuta 1958. godine u Rimu u Italiji.Svake godine zajednica Gluhih iz cijelog svijeta slavi ga tijekom posljednjeg punog tjedna u rujnu, u spomen održavanja prvog Svjetskog… Read More »MEĐUNARODNI TJEDAN GLUHIH OSOBA

Akcijski plan za SUMP Pula

U okviru projekta Klimatski mostovi/Climate Bridges, u organizaciji udruge Zelena Istra i uz podršku Grada Pule, održana je radionica usmjerena prema kreiranju “Akcijskog plana za Strategiju urbane mobilnosti grada Pule”. Događaj je okupio ključne dionike iz različitih sektora, uključujući predstavnike Pula parkinga, Pulaprometa te gradske… Read More »Akcijski plan za SUMP Pula