Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja

Međunarodnu “Kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja” pokrenuo je 1991. godine Women’s Global Leadership.

Obilježava se svake godine od 25. studenoga – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10. prosinca – Međunarodnog dana ljudskih prava.

“Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja”, koju vodi civilno društvo diljem svijeta, dio je šire kampanje  “UNiTE by 2030 to End Violence against Women” pod vodstvom glavnog tajnika UN-a, koja poziva vlade, medije, ženske organizacije, mlade, civilno društvo i cijeli UN na borbu protiv nasilja nad ženama i djevojkama.

SOIH – Mreža žena s invaliditetom brojnim aktivnostima dvanaestu godinu provodi Kampanju posebno naglašavajući problem nasilja nad ženama i djevojkama s invaliditetom.