Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježili smo 03.12. 2018. u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula uz prisustvo 
istarskog župana Valtera Flege, zamjenice gradonačelnika Pule Elene Puh Belci, te predstavnika udruga osoba
 s invaliditetom, odnosno udruga okupljenih u inicijativu Forum udruga osoba s invaliditetom Istarske županije 
(IFUOSI). 
Svaka Udruga okupljena u inicijativu IFUOSI imala je prilike predstaviti svoj rad i svoje projekte.
 Mi smo iskoristili priliku za promociju projekta "Tumač znakovnoga jezika- podrška u prevladavanju komunikacijske barijere", 
financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te projekta 
"Unapređenje i poticanje integracije gluhih i nagluhih osoba u društveni život", financiran od regionalne i lokalne samouprave.
Razgovarali smo i o edukativnoj platformu za učenje HZJ.

 Link na intervju: https://soundcloud.com/radioistra/03122018-ponedjeljkom-otvoreno