Međunarodni tjedan gluhih i Međunarodni tjedan znakovnih jezika, 2018.

Bliži nam se Međunarodni tjedan gluhih (IWDeaf) i Međunarodni danznakovnih jezika (IDSL). IWDeaf slavi se još od 1958. godine kada je u Rimu pokrenuta inicijativa na Svjetskom kongresu gluhih Svjetske
federacije gluhih i od tada se obilježava zadnji puni tjedan u mjesecu rujnu. IDSL ove godine slavimo prvi puta. Opća skupština UN-a proglasila je 23. rujna Međunarodnim danom znakovnih jezika.

Udruga ove dane slavi u petak 28.09., od 18h nadalje. Vidimo se!