Potpredsjednik UGNIŽ-a Ive Žuža izabran je za Stručnog savjetnika pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Potpredsjednik Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije, IVE ŽUŽA,  izabran je za stručnog savjetnika pravobraniteljice osoba s invaliditetom.

Stručni savjet pravobraniteljice OSI u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine će provoditi aktivnosti koje će obuhvatiti:

  1. Praćenje i promicanje Konvencije o pravima OSI i nacionalnih strateških dokumenata.
  2. Razmatranje pitanja od značaja za OSI
  3. Predlaganje mjera za promicanje prava i unapređenje položaja OSI u RH
  4. Suradnja s institucijama i tijelima u cilju poboljšanja, zaštite, uključenosti i društvene angažiranosti OSI
  5. Savjetovanje pravobrnaiteljice OSI o pitanjima važnim za pojedinu vrstu invaliditeta u svrhu definiranja javnih politika, otklanjanja nejednakosti te izmjena zakona, pravilnika i drugih akata.
  6. Razmatranje drugih pitanja koja su važna za zaštitu prava i interesa OSI

U Zagrebu, 25. siječnja održan je i prvi sastanak 2. saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice za OSI.  (https://www.posi.hr/)