PREDAVANJE O TJELESNOM OŠTEČENJU

Na inicijativu Udruge gluhih i nagluhih IŽ posredstvom Grada Pule te zahvaljujući ljubaznosti predstojnice HZMO
gđe.Denis Lukež, te ovlaštenog vještaka dr.Vesne Vrban Sever, održat će se predavanja na temu vještačenja osoba sa tjelesnim oštećenjima vezano za uredbu o metodologijama vještačenja.Ukoliko imate pitanja u svezi navedene Uredbe pozivamo Vas i Naše članove dana 25.sječnja u 13:00h da nam se pridružite u prostorijama Udruge gluhih i nagluhih IŽ na adresi Anticova 5,u Puli.

Hvala!