Projekt “Tumač znakovnog jezika- podrška u prevladavanju komunikacijske barijere”

Želimo vas obavijestiti kako je Ministarstvo socijalne poliike i mladih odobrilo  projekt „Tumač znakovnog jezika-podrška u prevladavanju komunikacijske barijere“. Ovim projektom odobrena su značajna sredstva te  su zaposlena tri tumača. Dvoje tumača su  asisitenti u nastavi koji pomažu gluhoj djeci u školi za lakše usvajanje školskog gradiva i uključivanje u sve školske aktivnosti. Zaposleni asistenti  su: Tatjana Vodnik je u Osnovnoj školi „Monte Zaro“ te Nataša Maruškić-Popadić u Osnovnoj školi  „Vladimir Nazor“ u Pazinu.Treći tumač Maria Radović zaposlena je u Udruzi kao službeni tumač za sve gluhe i nagluhe osobe.

Naglašavamo da je to prvi put da Udruga ima stalno zaposlenog tumača od strane Ministarstva što je veliki uspjeh jer najveći problem gluhih osoba je komunikacija a tumač jako pomaže u prevladavanju svakodnevnih problema te je neophodan u svakodnevnom životu gluhih/nagluhih osoba.